USLUGE

Usluge i cenovnik:

 • Ginekološki pregled 2000 din.
 • Kolposkopija 2000 din.
 • Ginekoloski UZ 2000 din.
 • Sistematski pregled + UZ pregled 4000 din.
 • Uklanjanje kondiloma I 5000 din.
 • Uklanjanje kondiloma II 10 000 din.
 • Uklanjanje kondiloma III 15 000 din.
 • Vaginalni bakteriološki bris 1000 din.
 • Cervikalni bakteriološki bris 4000 din.
 • PA test 2000 din.
 • Bris na hlamidiju 1500 din.
 • Bris na mikoplazmu 1500 din.
 • Bris na ureaplazmu 1500 din.
 • Vadjenje spirale 2000 din.
 • Aplikovanje spirale 5000 din.
 • Aplikovanje pesara 2000 din.
 • Polipektomija lok. anestezija 12 000 din.
 • Konizacija grlića 30 000 din.
 • Loop. ekscizija grlića 16 000 din.
 • Biopsija grlića + HP 16 000 din.
 • Davanje injekcija 1000 din.
 • Intravenska infuzija 2000 din.
 • UZ trudnica u prvom trimestru 2000 din.
 • UZ trudnica drugi i treći trimestar 3000 din.
 • Anatomski UZ 8000 din.
 • Folikulometrija 1500 din.
 • HyCoSy 16 000 din.
 • SIS 12 000 din.
 • Inseminacije 18 000 din.
 • CTG 1000 din.
 • Konsultacije 2000 din.
 • Skidanje konaca 2000 din.
 • Skidanje bradavica pojedinačno 2000 din.
 • HPV tipizacija 8000 din.
 • Incizija Barthol. Zl. 5000 din.
 • UZ dojki 2000 din.
 • Sistematski + UZ pregled + UZ dojki 6000 din.
 • Aplikovanje pesara 2000 din.
 • PCR BRCA Skrining Panel 16 000 din.
 • Femina Flora 9000 din.

Sve usluge možete platiti na jedan od sledećih načina:

Uz preuzete kupone sa sajtova www.kupoman.rs i www.mojkupon.rs možete ostvariti 50% popusta na neke od naših usluga!PAPA, Kolposkopija

Kolposkopski pregled se obavlja nakon prestanka menstrualnog krvarenja ili u toku sredine ciklusa. Pregled nije bolan i traje do desetak minuta. Kolposkopski pregled i uzimanje Papa brisa je potrebno raditi barem jednom godišnje, u slučaju da je prethodna kontrola bila bez problema. Prvi ovakav pregled treba uraditi do 3 godine posle prvog seksualnog odnosa, ne kasnije od 21. godine.
Ciljevi pregleda kolposkopije:
Uklanjanje kondiloma

Condylomata acuminatum su bradavice koje zahvataju sluzokože polnih organa. Prenose se polnim kontaktom i posledica su virusne infekcije HPV. Kondilomi spadaju u grupu seksualno prenosivih bolesti.

Kondilomi se često leče destruktivnim agensima, tečnim azotom ili kaustičnim sredstvima, a najčešće visokofrekventnom strujom, ili laserskim zracima. Ovim procesima kondilomi isparavaju/evaporišu pod visokom temperaturom ili dejstvom reagenasa.
Biopsija grlića materice

Biopsija je terapijska procedura putem koje se uzimaju uzorci tkiva sa vaginalne porcije grlića materice. Nakon procedure se određuje dijagnoza promena na grliću matrice.

Pre dolaska na biopsiju mora proći 4h bez konzumacije hrane i vode.